வீடு > எங்களை பற்றி>நிறுவனத்தின் கலாச்சாரம்

நிறுவனத்தின் கலாச்சாரம்

  • பார்வை

    காந்தக் கூறுகள் தீர்வுகளுக்கான தேர்வு சப்ளையர் ஆக.

  • பணி

    வாடிக்கையாளர்களுக்கு விரிவான தீர்வுகள் மற்றும் தொடர் தயாரிப்புகளை வழங்குதல், வாடிக்கையாளர்களின் நம்பகமான பங்காளியாக மாறுதல் மற்றும் பணியாளர்கள் தனிப்பட்ட மதிப்பை அடைவதற்கான ஒரு கட்டத்தை உருவாக்குதல்.

  • முக்கிய மதிப்புகள்

    நேர்மை, தொழில்முறை, புதுமை, வளர்ச்சி