ஈதர்நெட் மாற்றப்பட்டது

2022-09-22

ஈதர்நெட் என்பது லேன்களில் முதன்மையாகப் பயன்படுத்தப்படும் தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் நெறிமுறைகளின் தொகுப்பாகும். இது முதன்முதலில் 1980களில் IEEE 802.3 தரநிலையாக தரப்படுத்தப்பட்டது. ஈதர்நெட் இரண்டு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது: கிளாசிக் ஈதர்நெட் மற்றும் ஸ்விட்ச்டு ஈதர்நெட்.


ஸ்விட்ச்டு ஈதர்நெட் என்பது பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஈதர்நெட் ஆகும், இது முறையே வேகமான ஈதர்நெட், ஜிகாபிட் ஈதர்நெட் மற்றும் 10 ஜிகாபிட் ஈதர்நெட் வடிவில் 100, 1000 மற்றும் 10,000 MBPS அதிவேகங்களில் இயங்கக்கூடியது. ஈதர்நெட்டின் நிலையான இடவியல் ஒரு பேருந்து இடவியல் ஆகும். இருப்பினும், வேகமான ஈதர்நெட் (100BASE-T மற்றும் 1000BASE-T தரநிலைகள்) பிணைய இணைப்பு மற்றும் அமைப்புக்கான சுவிட்சுகளைப் பயன்படுத்தி மோதல்களைக் குறைக்கவும் நெட்வொர்க் வேகம் மற்றும் செயல்திறனை அதிகரிக்கவும் பயன்படுத்துகிறது. இந்த வழியில், ஈதர்நெட் இடவியல் ஒரு நட்சத்திரமாக மாறுகிறது; ஆனால் தர்க்கரீதியாக, ஈதர்நெட் இன்னும் பஸ் டோபாலஜி மற்றும் CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection) பஸ் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துகிறது.


ஸ்விட்ச் செய்யப்பட்ட ஈதர்நெட்டில், கிளாசிக் ஈதர்நெட்டின் நிலையங்களை இணைக்கும் ஹப் ஒரு சுவிட்ச் மூலம் மாற்றப்படுகிறது. சுவிட்ச் அதிவேக பேக்ப்ளேன் பஸ்ஸை LAN இல் உள்ள அனைத்து நிலையங்களுக்கும் இணைக்கிறது. சுவிட்ச்-பாக்ஸில் பல போர்ட்கள் உள்ளன, பொதுவாக 4 â 48 வரம்பிற்குள் இருக்கும். எந்தவொரு போர்ட்களுடனும் இணைப்பியை இணைப்பதன் மூலம் ஒரு நிலையத்தை நெட்வொர்க்கில் இணைக்க முடியும். முதுகெலும்பு ஈத்தர்நெட் சுவிட்சில் இருந்து இணைப்புகள் கணினிகள், சாதனங்கள் அல்லது பிற ஈதர்நெட் சுவிட்சுகள் மற்றும் ஈதர்நெட் மையங்களுக்குச் செல்லலாம்.