திசைவி மற்றும் திசைவி சுவிட்ச் என்றால் என்ன?

2023-08-01

இதில் சில குழப்பங்கள் இருக்கலாம் என்று தெரிகிறதுவிதிமுறைபயன்படுத்தப்பட்டது. திசைவிக்கும் சுவிட்சுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை தெளிவுபடுத்துவோம்:

1, திசைவி:

(1) ஒரு திசைவி என்பது பல நெட்வொர்க்குகளை ஒன்றாக இணைக்கும் மற்றும் அவற்றுக்கிடையே தரவு பாக்கெட்டுகளை அனுப்பும் ஒரு பிணைய சாதனமாகும். இது OSI மாதிரியின் பிணைய அடுக்கு (லேயர் 3) இல் இயங்குகிறது.

(2) ஒரு திசைவியின் முதன்மைச் செயல்பாடு, லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க்கை (LAN) இணையத்துடன் இணைப்பது போன்ற பல்வேறு நெட்வொர்க்குகளுக்கு இடையே தரவு பயணிப்பதற்கான சிறந்த பாதையைத் தீர்மானிப்பதாகும். தரவு பாக்கெட்டுகளில் உள்ள இலக்கு ஐபி முகவரிகளின் அடிப்படையில் இது ரூட்டிங் முடிவுகளை எடுக்கிறது.

(3) தரவுப் போக்குவரத்தை திறம்பட இயக்குவதற்கு திசைவிகள் அவசியமானவை, தரவுப் பொட்டலங்கள் பல்வேறு ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட நெட்வொர்க்குகளில் அவற்றின் இலக்குகளை அடைவதை உறுதிசெய்கிறது.


2, மாறு:

(1) ஒரு சுவிட்ச் என்பது ஒரு பிணைய சாதனமாகும், இது உள்ளூர் நெட்வொர்க்கில் பல சாதனங்களை இணைக்கிறது மற்றும் அவற்றுக்கிடையே தகவல்தொடர்புக்கு உதவுகிறது. இது OSI மாதிரியின் தரவு இணைப்பு அடுக்கு (லேயர் 2) இல் இயங்குகிறது.

(2) சாதனங்கள் (கணினிகள், அச்சுப்பொறிகள், சேவையகங்கள் போன்றவை) அவற்றின் ஊடக அணுகல் கட்டுப்பாடு (MAC) முகவரிகளைப் பயன்படுத்தி நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய நெட்வொர்க் பிரிவு அல்லது LAN ஐ உருவாக்குவதே சுவிட்சின் முக்கிய நோக்கமாகும்.

(3) திசைவிகள் போலல்லாமல், சுவிட்சுகள் ரூட்டிங் செய்யாது அல்லது IP முகவரிகளின் அடிப்படையில் முடிவுகளை எடுக்காது. அதற்கு பதிலாக, அவை சாதனங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ள போர்ட்களுடன் MAC முகவரிகளை இணைக்கும் அட்டவணையை உருவாக்கி பராமரிக்கின்றன. பொருத்தமான சாதனத்திற்கு தரவை திறம்பட இயக்க இந்த அட்டவணை மாற்றத்தை செயல்படுத்துகிறது.

 

"ரவுட்டர் சுவிட்ச்" என்பது நிலையான நெட்வொர்க்கிங் சொல் அல்ல, மேலும் இது குழப்பத்தை ஏற்படுத்தலாம். நெட்வொர்க்கிங்கில், "ரவுட்டர்" மற்றும் "ஸ்விட்ச்" என்பது வெவ்வேறு நோக்கங்களுக்கு சேவை செய்யும் தனித்துவமான சாதனங்களைக் குறிக்கிறது. ஒரு திசைவி நெட்வொர்க்குகளை இணைக்கிறது மற்றும் அவற்றுக்கிடையே தரவை வழிநடத்துகிறது, அதே நேரத்தில் ஒரு சுவிட்ச் ஒரு உள்ளூர் நெட்வொர்க்கில் உள்ள சாதனங்களை இணைக்கிறது, அந்த சாதனங்களுக்கு இடையே திறமையான தகவல்தொடர்புகளை செயல்படுத்துகிறது.

 

சில நெட்வொர்க்கிங் சாதனங்கள், குறிப்பாக நிறுவன-தர சாதனங்கள், ஒரு திசைவியின் செயல்பாடுகளை ஒருங்கிணைத்து "லேயர் 3 சுவிட்ச்" எனப்படும் ஒற்றை சாதனமாக மாற்றலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. லேயர் 3 சுவிட்ச் நெட்வொர்க்குகளுக்கு இடையேயான ரூட்டிங் தரவு மற்றும் உள்ளூர் நெட்வொர்க்கில் தரவு மாறுதல் (சுவிட்ச் போன்றவை) ஆகிய இரண்டின் திறன்களையும் கொண்டுள்ளது. இந்த கலவையானது சில சூழ்நிலைகளில் அதிகரித்த செயல்திறன் மற்றும் எளிமைப்படுத்தப்பட்ட பிணைய நிர்வாகத்தை வழங்க முடியும். இருப்பினும், பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், "ரவுட்டர்" மற்றும் "சுவிட்ச்" ஆகியவை நெட்வொர்க்கில் தனித்துவமான பாத்திரங்களைச் செய்யும் தனித்தனி சாதனங்களாகும்.